Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0363(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0302/2017

Esitatud tekstid :

A8-0302/2017

Arutelud :

PV 30/11/2017 - 2
CRE 30/11/2017 - 2

Hääletused :

PV 30/11/2017 - 8.19

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0470

Protokoll
Neljapäev, 30. november 2017 - Brüssel

2. Tagamata võlainstrumentide rahuldamisjärgud maksejõuetusmenetluse hierarhias ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses tagamata võlainstrumentide järjestusega maksejõuetusmenetluse hierarhias [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Gunnar Hökmark tutvustas raportit.

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Pedro Silva Pereira fraktsiooni S&D nimel, Brian Hayes fraktsiooni PPE nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias ja Pervenche Berès.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jean-Paul Denanot ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Gunnar Hökmark.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.11.2017 protokollipunkt 8.19.

(Istung katkestati kell 09.38.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika