Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0363(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0302/2017

Ingediende teksten :

A8-0302/2017

Debatten :

PV 30/11/2017 - 2
CRE 30/11/2017 - 2

Stemmingen :

PV 30/11/2017 - 8.19

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0470

Notulen
Donderdag 30 november 2017 - Brussel

2. Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Gunnar Hökmark leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pedro Silva Pereira, namens de S&D-Fractie, Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias en Pervenche Berès.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Paul Denanot en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Gunnar Hökmark.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.19 van de notulen van 30.11.2017.

(De vergadering wordt om 09.38 uur onderbroken.)

Juridische mededeling - Privacybeleid