Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0363(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0302/2017

Teksty złożone :

A8-0302/2017

Debaty :

PV 30/11/2017 - 2
CRE 30/11/2017 - 2

Głosowanie :

PV 30/11/2017 - 8.19

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0470

Protokół
Czwartek, 30 listopada 2017 r. - Bruksela

2. Stopień uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Gunnar Hökmark przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Pedro Silva Pereira w imieniu grupy S&D, Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jean-Paul Denanot i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Gunnar Hökmark.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.19 protokołu z dnia 30.11.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.38.)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności