Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες

3. Επανάληψη της συνόδου
CRE

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 9.48.

Παρεμβαίνει η Rosa Estaràs Ferragut σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου