Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2127(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0339/2017

Внесени текстове :

A8-0339/2017

Разисквания :

PV 30/11/2017 - 4
PV 30/11/2017 - 6
CRE 30/11/2017 - 4
CRE 30/11/2017 - 6

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.23
CRE 30/11/2017 - 8.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0474

Протокол
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел

4. Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (разискване)
CRE

Доклад относно изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания [2017/2127(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Helga Stevens (A8-0339/2017)

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Helga Stevens представи доклада.

Изказаха се: Rosa Estaràs Ferragut (докладчик по становището на комисията FEMM), Julie Ward (докладчик по становището на комисията CULT) и Marek Plura, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, и Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП.

(Продължание на разискването: точка 6 от протокола от 30.11.2017 г)

Правна информация - Политика за поверителност