Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2127(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0339/2017

Predkladané texty :

A8-0339/2017

Rozpravy :

PV 30/11/2017 - 4
PV 30/11/2017 - 6
CRE 30/11/2017 - 4
CRE 30/11/2017 - 6

Hlasovanie :

PV 30/11/2017 - 8.23
CRE 30/11/2017 - 8.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0474

Zápisnica
Štvrtok, 30. novembra 2017 - Brusel

4. Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (rozprava)
CRE

Správa o vykonávaní európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia [2017/2127(INI)] – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0339/2017)

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Helga Stevens uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Rosa Estaràs Ferragut (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Julie Ward (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko) a Marek Plura v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF a Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec.

(Pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 30.11.2017)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia