Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2127(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0339/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0339/2017

Συζήτηση :

PV 30/11/2017 - 4
PV 30/11/2017 - 6
CRE 30/11/2017 - 4
CRE 30/11/2017 - 6

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2017 - 8.23
CRE 30/11/2017 - 8.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0474

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες

6. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017)

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, Agnes Jongerius, Arne Gericke, Morten Løkkegaard, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Tim Aker, Gilles Lebreton, Λάμπρος Φουντούλης, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Rolandas Paksas, Dieter-Lebrecht Koch, Brando Benifei, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Csaba Sógor, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman, Biljana Borzan, Lara Comi, Francesc Gambús και Ivica Tolić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Monika Beňová, Νότης Μαριάς, Jiří Maštálka, Λευτέρης Χριστοφόρου, Caterina Chinnici και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Helga Stevens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου