Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες

7. Δήλωση της Προεδρίας
CRE

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αίγυπτο, και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη του Σώματος προς τον αιγυπτιακό λαό.

Υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί κοινό στόχο της Ευρώπης και της Αφρικής, όπως επισημάνθηκε στη σύνοδο κορυφής ΑΕ-ΕΕ στο Αμπιτζάν.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Doru-Claudian Frunzulică, σχετικά με τις εορταστικές εκδηλώσεις της 1ης Δεκεμβρίου, εθνικής εορτής της Ρουμανίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου