Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 30 november 2017 - Bryssel

7. Uttalande av talmannen
CRE

Talmannen gjorde ett uttalande om de nyligen inträffade terrorattentaten i Egypten samt framförde sina kondoleanser till offrens familjer och uttryckte parlamentets solidaritet det egyptiska folket.

Han påminde att kampen mot terrorismen är en för Europa och Afrika gemensam fråga, vilket också hade betonats under toppmötet mellan Afrikanska unionen och Europeiska unionen i Abidjan.

Parlamentet höll en tyst minut.

°
° ° °

Talare: Doru-Claudian Frunzulică yttrade sig om högtidlighållandet av den 1 december, som är en nationell helgdag i Rumänien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy