Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2076(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0371/2017

Ingediende teksten :

A8-0371/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/11/2017 - 8.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0454

Notulen
Donderdag 30 november 2017 - Brussel

8.3. Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting voor 2018 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2018 [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0454)

Juridische mededeling - Privacybeleid