Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2076(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0371/2017

Ingivna texter :

A8-0371/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/11/2017 - 8.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0454

Protokoll
Torsdagen den 30 november 2017 - Bryssel

8.3. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2018 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2018 [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0454).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy