Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2044(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0359/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0359/2017

Keskustelut :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Äänestykset :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0458

Pöytäkirja
Torstai 30. marraskuuta 2017 - Bryssel

8.7. Vuoden 2018 talousarviomenettely (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä Euroopan unionin yleistä talousarviota varainhoitovuodeksi 2018 koskevasta yhteisestä tekstistä [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa. Esittelijät: Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN TEKSTI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0458)

Puheenvuorot:

Bruno Gollnisch jäsenten koskemattomuuden pidättämistä koskeviin pyyntöihin sovellettavasta menettelystä ja Laura Ferraran mietinnöstä (A8-0363/2017) seuraavaksi toimitettavasta äänestyksestä (puhemies totesi, että parlamentti äänestää tästä mietinnöstä);

äänestyksen jälkeen Günther Oettinger (komission jäsen) ja Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) vuoden 2018 talousarviota koskevasta menettelystä.

Ennen varainhoitovuoden 2018 talousarvion allekirjoittamista puhemies antoi seuraavan julkilausuman:

"Sekä parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet 18. marraskuuta 2017 pidetyssä sovittelukomitean kokouksessa laaditun yhteisen tekstin. Talousarviomenettely on pantu täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 mukaisesti. Varainhoitovuoden 2018 talousarviomenettely voidaan katsoa saatetuksi päätökseen. Julistan Euroopan unionin talousarvion varainhoitovuodeksi 2018 lopullisesti hyväksytyksi."

Puhemies allekirjoitti talousarvion BUDG-valiokunnan puheenjohtajan Jean Arthuis'n sekä yleisen talousarvion esittelijöiden Siegfried Mureşanin, Richard Ashworthin ja Jens Geierin läsnä ollessa.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö