Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2044(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0359/2017

Ingediende teksten :

A8-0359/2017

Debatten :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Stemmingen :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0458

Notulen
Donderdag 30 november 2017 - Brussel

8.7. Begrotingsprocedure 2018 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure. Rapporteurs: Siegfried Mureşan en Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEMEENSCHAPPELIJKE ONTWERPTEKST

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0458)

Het woord werd gevoerd door:

Bruno Gollnisch over de procedure die wordt toegepast op verzoeken om opheffing van de immuniteit van leden van het Parlement en over de komende stemming over het verslag Laura Ferrara - A8-0363/2017 (de Voorzitter brengt in herinnering dat het Parlement over het verslag zal stemmen).

Günther Oettinger (lid van de Commissie) en Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad), na de stemming, over de begrotingsprocedure 2018.

Alvorens de begroting voor het begrotingsjaar 2018 te ondertekenen, legt de Voorzitter de volgende verklaring af:

"De gemeenschappelijke tekst die is opgesteld in het bemiddelingscomité op 18 november 2017, is goedgekeurd door zowel het Parlement als de Raad. De begrotingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De begrotingssprocedure voor het begrotingsjaar 2018 wordt dus geacht te zijn afgesloten. Ik verklaar dat de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 definitief is aangenomen."

De Voorzitter gaat over tot de ondertekening van de begroting in aanwezigheid van Jean Arthuis, voorzitter van de Commissie BUDG, alsook van Siegfried Mureşan, Richard Ashworth en Jens Geier, rapporteurs voor de algemene begroting.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid