Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0360B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0255/2017

Внесени текстове :

A8-0255/2017

Разисквания :

PV 29/11/2017 - 20
CRE 29/11/2017 - 20

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.17

Приети текстове :

P8_TA(2017)0468

Протокол
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел

8.17. Преходен период за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0468)

Правна информация - Политика за поверителност