Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0360B(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0255/2017

Ingediende teksten :

A8-0255/2017

Debatten :

PV 29/11/2017 - 20
CRE 29/11/2017 - 20

Stemmingen :

PV 30/11/2017 - 8.17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0468

Notulen
Donderdag 30 november 2017 - Brussel

8.17. Overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de invoering van IFRS 9 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot de hefboomratio, de netto stabiele financieringsratio, de behoefte aan eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0468)

Juridische mededeling - Privacybeleid