Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2849(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0649/2017

Разисквания :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0473

Протокол
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел

8.22. Положението в Йемен (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 и B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0649/2017

(за замяна на B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 и B8-0655/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis и Daniel Caspar, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis и Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato и Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0473)

(Предложението за резолюция B8-0656/2017 отпада.)

Изказвания

Tunne Kelam представи предложение за устно изменение на съображение М. Тъй като повече от 40 члена на ЕП се противопоставиха на разглеждането на това предложение за устно изменение, то не беше прието.

Правна информация - Политика за поверителност