Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2849(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0649/2017

Rozpravy :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0473

Zápis
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel

8.22. Situace v Jemenu (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 a B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0649/2017

(nahrazující B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 a B8-0655/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis a Daniel Caspar za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Knut Fleckenstein za skupinu S&D;

—   Charles Tannock za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis a Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0473)

(Návrh usnesení B8-0656/2017 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Tunne Kelam předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění M. Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.

Právní upozornění - Ochrana soukromí