Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2849(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0649/2017

Arutelud :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Hääletused :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0473

Protokoll
Neljapäev, 30. november 2017 - Brüssel

8.22. Olukord Jeemenis (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 ja B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0649/2017

(asendades B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 ja B8-0655/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis ja Daniel Caspar fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis ja Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0473)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0656/2017 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Tunne Kelam esitas põhjenduse M kohta suulise muudatusettepaneku. Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu, kuna üle 40 parlamendiliikme oli selle vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika