Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0649/2017

Keskustelut :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Äänestykset :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0473

Pöytäkirja
Torstai 30. marraskuuta 2017 - Bryssel

8.22. Jemenin tilanne (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 ja B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0649/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 ja B8-0655/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis ja Daniel Caspar PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis ja Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0473)

(Päätöslauselmaesitys B8-0656/2017 raukesi.)

Puheenvuorot:

Tunne Kelam esitti johdanto-osan M kappaleeseen suullisen tarkistuksen. Koska yli 40 jäsentä vastusti suullisen tarkistuksen käsiteltäväksi ottamista, sitä ei hyväksytty.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö