Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2849(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0649/2017

Debatai :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Balsavimas :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0473

Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 30 d. - Briuselis

8.22. Padėtis Jemene (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 ir B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0649/2017

(keičia B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 ir B8-0655/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis ir Daniel Caspar PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis ir Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato ir Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0473)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0656/2017 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Tunne Kelam pateikė žodinį M konstatuojamosios dalies pakeitimą. Šis žodinis pakeitimas nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 40 Parlametno narių atsisakė jį svarstyti.

Teisinė informacija - Privatumo politika