Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2849(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0649/2017

Rozpravy :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Hlasovanie :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0473

Zápisnica
Štvrtok, 30. novembra 2017 - Brusel

8.22. Situácia v Jemene (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 a B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0649/2017

(nahrádzajúci B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 a B8-0655/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis a Daniel Caspar, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Knut Fleckenstein, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis a Maria Lidia Senra Rodríguez, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato a Alyn Smith, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0473)

(Návrh uznesenia B8-0656/2017 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Tunne Kelam predložil ústny pozmeňujúci návrh k odôvodneniu M. Keďže proti zaradeniu tohto ústneho pozmeňujúceho návrhu sa vyslovilo viac ako 40 poslancov, tento ústny pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia