Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0649/2017

Debatter :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Omröstningar :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0473

Protokoll
Torsdagen den 30 november 2017 - Bryssel

8.22. Situationen i Jemen (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 och B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0649/2017

(ersätter B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 och B8-0655/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis och Daniel Caspar, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Knut Fleckenstein, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis och Maria Lidia Senra Rodríguez, för GUE/NGL-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato och Alyn Smith, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0473).

(Resolutionsförslag B8-0656/2017 bortföll.)

Inlägg:

Tunne Kelam lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl M. Då fler än 40 ledamöter motsatte sig att detta muntliga ändringsförslag skulle beaktas, beaktades det inte.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy