Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2127(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0339/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0339/2017

Συζήτηση :

PV 30/11/2017 - 4
PV 30/11/2017 - 6
CRE 30/11/2017 - 4
CRE 30/11/2017 - 6

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2017 - 8.23
CRE 30/11/2017 - 8.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0474

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες

8.23. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία [2017/2127(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0474)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου