Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. november 30., Csütörtök - Brüsszel

8. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. A rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevételéről szóló (EU) 2017/344 2016. december 14-i európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0372/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0452)


8.2. 6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően (saját források és pénzbírságok) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően (saját források és pénzbírságok) [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0379/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY és MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadva. (P8_TA(2017)0453)


8.3. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a 2018. évi általános költségvetésből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2018. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0454)


8.4. A Rugalmassági Eszköz igénybevétele a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0455)


8.5. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2017/003 GR/Attica retail referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország kérelme – EGF/2017/003 GR/Attica retail) [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0456)


8.6. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2017/005 FI/Retail referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország kérelme – EGF/2017/005/FI/Retail) [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0457)


8.7. A 2018. évi költségvetési eljárás (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. Előadók: Siegfried Mureşan és Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS SZÖVEGTERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0458)

Felszólalások

Bruno Gollnisch a képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmekre vonatkozó eljárásról és a következő, Laura Ferrara-jelentésről (A8-0363/2017) tartandó szavazásról (az elnök emlékeztet rá, hogy a Parlament önállóan nyilvánít véleményt).

Günther Oettinger (a Bizottság tagja) és Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke), a szavazás után, akik kiemelik a 2018. évi költségvetési eljárásban alkalmazott konstruktív módszereket és az intézmények együttműködését.

A 2018-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetés aláírása előtt az elnök a következő nyilatkozatot teszi:

„Az egyeztetőbizottság által 2017. november 18-án rögzített közös szöveget a Parlament és a Tanács egyaránt elfogadta. A költségvetési eljárást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének megfelelően folyattták le. A 2018. évi költségvetési eljárás így lezártnak tekinthető. Kihirdetem, hogy az Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetését véglegesen elfogadták.”

Az elnök Jean Arthuis, a BUDG bizottság elnöke, valamint Siegfried Mureşan, Richard Ashworth és Jens Geier, az általános költségvetés előadói jelenlétében aláírja a költségvetést.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök


8.8. Ana Gomes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Ana Gomes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2017/2096(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0459)


8.9. A gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források, valamint a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés számára biztosított források változásai ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források, valamint a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés számára biztosított források változásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0460)


8.10. EU–Egyiptom-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről: Egyiptom részvétele a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Egyiptomi Arab Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0461)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.11. EU–Algéria-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről: Algéria részvétele a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0462)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.12. EU–Jordánia-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről: Jordánia részvétele a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Jordán Hásimita Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket rögzítő, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0463)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.13. Chile, Izland és a Bahamai Közösség csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Romániának a Chile, Izland és a Bahamai Közösség a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0464)


8.14. Panama, Uruguay, Kolumbia és Salvador csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Ausztriának és Romániának a Panama, Uruguay, Kolumbia és Salvador a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0465)


8.15. San Marino csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Horvátországnak, Hollandiának, Portugáliának és Romániának a San Marino a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0466)


8.16. Grúzia és Dél-Afrika csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Luxemburgnak és Romániának a Grúzia és Dél-Afrika a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0467)


8.17. Átmeneti szabályok az IFRS 9 bevezetése által kiváltott hatások enyhítésére ***I (szavazás)

Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0468)


8.18. A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz ***I (szavazás)

Jelentés a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 230/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0469


8.19. A fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kielégítési sorrendben elfoglalt helye ***I (szavazás)

Jelentés a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0470)


8.20. A szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó héakötelezettségek * (szavazás)

Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2017)0471)


8.21. Közigazgatási együttműködés és csalás elleni küzdelem a hozzáadottérték-adó területén * (szavazás)

Jelentés a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2017)0472)


8.22. A jemeni helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 és B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0649/2017

(amely a B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 és B8-0655/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis és Daniel Caspar, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Knut Fleckenstein, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis és Maria Lidia Senra Rodríguez, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato és Alyn Smith, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0473)

(A B8-0656/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Tunne Kelam szóbeli módosítást terjeszt elő az M. preambulumbekezdéshez. Mivel több mint 40 képviselő ellenzi figyelembevételét, a szóbeli módosítást elvetik.


8.23. Az európai fogyatékosságügyi stratégia végrehajtása (szavazás)

Jelentés az európai fogyatékosságügyi stratégia végrehajtásáról [2017/2127(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztette az ENF képviselőcsoport)

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0474)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat