Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 30 noiembrie 2017 - Bruxelles

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2017/344 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0372/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0452)


8.2. Proiect de buget rectificativ nr. 6/2017 - Reducerea creditelor de plată și de angajament în conformitate cu previziunile actualizate de cheltuieli și cu actualizarea veniturilor (resurse proprii și amenzi) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017: reducerea creditelor de plată și de angajament în funcție de previziunile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii și amenzi) [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0379/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE și AMENDAMENTE

Adoptat (P8_TA(2017)0453)


8.3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2018 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2018 [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0454)


8.4. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0455)


8.5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/003 GR/Attica retail (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Greciei – EGF/2017/003 GR/Attica retail [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0456)


8.6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/005 FI/Comerț cu amănuntul (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Finlanda – EGF/2017/005 FI/Comerț cu amănuntul) [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0457)


8.7. Procedura bugetară 2018 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 aprobat de Comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară. Raportori: Siegfried Mureşan și Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECTUL COMUN

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0458)

Intervenții

Bruno Gollnisch cu privire la procedura aplicată cererilor privind ridicarea imunității deputaților și votul următor asupra raportului Laura Ferrara - A8-0363/2017 (Președintele a reamintit că Parlamentul va vota asupra raportului).

Günther Oettinger (membru al Comisiei) și Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului), după vot, asupra exercițiului bugetar 2018.

Înainte de semnarea bugetului pentru exercițiul financiar 2018, Președintele a făcut următoarea declarație:

„Textul comun care a fost convenit în cadrul comitetului de conciliere la 18 noiembrie 2017 a fost aprobată atât de către Parlament, cât și de către Consiliu. Procedura bugetară a fost pusă în aplicare în conformitate cu articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Procedura bugetară pentru exercițiul financiar 2018 poate fi astfel considerat încheiată. Declar că bugetul Uniunii pentru exercițiul financiar 2018 a fost adoptat în mod definitiv.”

Președintele a procedat la semnarea bugetului în prezența lui Jean Arthuis, președintele Comisiei BUDG, precum și a lui Siegfried Mureşan, Richard Ashworth și Jens Geier, raportori pentru bugetul general.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă


8.8. Cerere de ridicare a imunității Anei Gomes (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității Anei Gomes [2017/2096(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0459)


8.9. Modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE A COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0460)


8.10. Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Egipt: participarea Egiptului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0461)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.11. Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Algeria: participarea Algeriei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0462)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.12. Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Iordania: participarea Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0463)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.13. Aderarea Republicii Chile, a Republicii Islanda și a Republicii Bahamas la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Chile, a Republicii Islanda și a Republicii Bahamas la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0464)


8.14. Aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0465)


8.15. Aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Croației, Portugaliei, României și Țărilor de Jos să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0466)


8.16. Aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0467)


8.17. Aranjamentele tranzitorii pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărțile centrale, expunerile față de organismele de plasament colectiv, expunerile mari, cerințele de raportare și publicare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0468)


8.18. Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace. [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0469


8.19. Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0470)


8.20. Anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2017)0471)


8.21. Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentulu (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2017)0472)


8.22. Situația din Yemen (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 și B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0649/2017

(care înlocuiește B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 și B8-0655/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis și Daniel Caspar, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis și Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato și Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0473)

(Propunerea de rezoluție B8-0656/2017 a devenit caducă.)

Intervenții

Tunne Kelam a prezentat un amendament oral la considerentul M. Având în vedere că peste 40 de deputați s-au opus luării în considerare a acestui amendament oral, acesta nu a fost reținut.


8.23. Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (vot)

Raport referitor la implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități [2017/2127(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0474)

Notă juridică - Politica de confidențialitate