Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 30 november 2017 - Brussel

11. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit een initiatiefverslag terug te trekken (artikel 52 van het Reglement)

De Commissie CONT besluit het volgende initiatiefverslag terug te trekken:

- De begrotingscontrole van uit de EU-begroting gefinancierde ngo's (2015/2345(INI))
advies: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (artikel 54 van het Reglement)

Aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie LIBE

- Jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (2017/2216(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: CONT
advies: LIBE

Commissie AFET

- Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: INTA
advies: AFET

Commissie CONT

- De situatie in Hongarije (naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 17 mei 2017) (2017/2131(INL))
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: FEMM, AFCO, CULT, CONT

Juridische mededeling - Privacybeleid