Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 30. november 2017 - Brüssel

13. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 8/2017 – IV jagu – Euroopa Kohus (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 33/2017 - III jagu - Komisjon (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek nr 2/2017 - IX jagu - Euroopa Andmekaitseinspektor (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133):

- Salvatore Domenico Pogliese. Resolutsiooni ettepanek ühise Euroopa identiteedi tugevdamist käsitleva rohelise raamatu kohta (B8-0591/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Konstantinos Papadakis ja Sotirios Zarianopoulos. Resolutsiooni ettepaneku projekt täieliku ja kohese hüvitise maksmise kohta loodusõnnetuses kahju kandnud töölisleibkondadele, väikestele ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtjaetele ja väikeettevõtjatele (B8-0592/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek maksuparadiiside kohta (B8-0598/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek moslemienamusega riikides tagakiusatud kristlaste kaitse kohta (B8-0599/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

Õigusteave - Privaatsuspoliitika