Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 30. marraskuuta 2017 - Bryssel

13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Määrärahasiirtoesitys INF 8/2017 – Pääluokka IV – Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 33/2017 - Pääluokka III – Komissio (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys no 2/2017 - Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Salvatore Domenico Pogliese. Päätöslauselmaesitys yhteisen eurooppalaisen identiteetin edistämistä koskevasta vihreästä kirjasta (B8-0591/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Konstantinos Papadakis ja Sotirios Zarianopoulos. Päätöslauselmaesitys välittömästä ja täysimittaisesta korvauksesta luonnonkatastrofeista kärsineille työväen kotitalouksille, pienille ja keskisuurille maataloustuottajille ja pienyrittäjille (B8-0592/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys veroparatiiseista (B8-0598/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys muslimienemmistöisissä maissa vainottujen kristittyjen puolustamisesta (B8-0599/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö