Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 30 november 2017 - Brussel

13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 8/2017 - Afdeling IV - Hof van Justitie (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 33/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving nr. 2/2017 - Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de leden, ontwerpresolutie (artikel 133 van het Reglement)

- Salvatore Domenico Pogliese. Ontwerpresolutie over een groenboek inzake de opwaardering van de gemeenschappelijke Europese identiteit (B8-0591/2017)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Konstantinos Papadakis en Sotirios Zarianopoulos. Ontwerpresolutie over volledige en directe vergoedingen voor arbeidersgezinnen, kleine en middelgrote landbouwondernemingen en kleine zelfstandigen die getroffen zijn door natuurrampen (B8-0592/2017)

verwezen naar

bevoegd :

REGI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over belastingparadijzen (B8-0598/2017)

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over de bescherming van vervolgde christenen in landen met een islamitische meerderheid (B8-0599/2017)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

Juridische mededeling - Privacybeleid