Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 30 november 2017 - Bryssel

13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring INF 8/2017 – avsnitt IV – domstolen (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 33/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 2/2017 - Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Salvatore Domenico Pogliese. Förslag till resolution om en grönbok om främjande av den gemensamma europeiska identiteten (B8-0591/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Konstantinos Papadakis och Sotirios Zarianopoulos. Förslag till resolution om omedelbar och fullständig ersättning till arbetarhushåll, småjordbrukare och småhantverkare som drabbats av naturkatastrofer (B8-0592/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om skatteparadis (B8-0598/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om försvar av kristna som förföljs i länder med muslimsk majoritet (B8-0599/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy