Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii ***I (rozprava)
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (rozprava)
 5.Přivítání
 6.Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (pokračování rozpravy)
 7.Prohlášení předsednictví
 8.Hlasování
  
8.1.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017: snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů a pokut) (hlasování)
  
8.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (hlasování)
  
8.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/003 GR/Attica retail (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/005 FI/Retail (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Rozpočtový proces na rok 2018 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Žádost, aby byla Ana Gomesová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Egyptem: účast Egypta na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Alžírskem: účast Alžírska na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.12.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Jordánskem: účast Jordánska na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.13.Přistoupení Chile, Islandu a Baham k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.14.Přistoupení Panamy, Uruguaye, Kolumbie a Salvadoru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.15.Přistoupení San Marina k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.16.Přistoupení Gruzie a Jižní Afriky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.17.Přechodná opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 ***I (hlasování)
  
8.18.Nástroj přispívající ke stabilitě a míru ***I (hlasování)
  
8.19.Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii ***I (hlasování)
  
8.20.Povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku * (hlasování)
  
8.21.Správní spolupráce a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty * (hlasování)
  
8.22.Situace v Jemenu (hlasování)
  
8.23.Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 12.Převody prostředků
 13.Předložení dokumentů
 14.Předání textů přijatých během zasedání
 15.Termíny příštích zasedání
 16.Ukončení denního zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (159 kb) Prezenční listina (60 kb) Výsledky hlasování (80 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1014 kb) 
 
Zápis (74 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (31 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (55 kb) 
 
Zápis (250 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (508 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1246 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí