Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 30. november 2017 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens ***I (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi (forhandling)
 5.Velkomstord
 6.Gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi (fortsat forhandling)
 7.Erklæring fra formanden
 8.Afstemningstid
  8.1.Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.2.Forslag til ændringsbudget nr. 6: Reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte overslag over udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter og bøder) (afstemning)
  8.3.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (afstemning)
  8.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/003 GR/Attica retail (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/005 FI/Retail (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.7.Budgetproceduren for 2018 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.8.Anmodning om ophævelse af Ana Gomes' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.9.Midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og til målet om europæisk territorialt samarbejde ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.10.Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Egypten: Egyptens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.11.Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Algeriet: Algeriets deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.12.Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Jordan: Jordans deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.13.Chiles, Islands og Bahamas' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.14.Panamas, Uruguays, Colombias og El Salvadors tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.15.San Marinos tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.16.Georgiens og Sydafrikas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.17.Overgangsordning til afhjælpning af konsekvenserne af indførelsen af IFRS 9 ***I (afstemning)
  8.18.Et instrument, der bidrager til stabilitet og fred ***I (afstemning)
  8.19.Usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens ***I (afstemning)
  8.20.Momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer * (afstemning)
  8.21.Administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift * (afstemning)
  8.22.Situationen i Yemen (afstemning)
  8.23.Gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 12.Bevillingsoverførsler
 13.Modtagne dokumenter
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Hævelse af mødet
 17.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (156 kb)  Deltagerliste (60 kb)
 
Protokol (73 kb)  Deltagerliste (11 kb)  Afstemningsresultater (31 kb)  Afstemning ved navneopråb (59 kb)
 
Protokol (251 kb)  Deltagerliste (62 kb)  Afstemningsresultater (498 kb)  Afstemning ved navneopråb (1090 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik