Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 30. november 2017 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Tagamata võlainstrumentide rahuldamisjärgud maksejõuetusmenetluse hierarhias ***I (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine (arutelu jätkamine)
 7.Presidentuuri avaldus
 8.Hääletused
  
8.1.Ettenägematute kulude varu kasutusele võtmine 2017. aastal (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.2.Paranduseelarve projekt nr 6/2017 – Maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kulu- ja tuluprognoosidele (omavahendid ja trahvid) (hääletus)
  
8.3.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2018. aasta üldeelarvest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete rahastamiseks praeguse rändeprobleemi, pagulastulva ja julgeolekuohtude lahendamiseks (hääletus)
  
8.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2017/003 GR/Attica retail) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2017/005 FI/Retail) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.7.2018. aasta eelarvemenetlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.8.Ana Gomesi puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.9.Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud vahendite muutmine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.10.ELi-Egiptuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Egiptuse osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.11.ELi-Alžeeria teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Alžeeria osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.12.ELi-Jordaania teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Jordaania osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.13.Tšiili, Islandi ja Bahama ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.14.Panama, Uruguay, Colombia ja El Salvadori ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.15.San Marino ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.16.Gruusia ja Lõuna-Aafrika ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.17.Üleminekukord rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kasutuselevõtu mõju leevendamiseks ***I (hääletus)
  
8.18.Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend ***I (hääletus)
  
8.19.Tagamata võlainstrumentide rahuldamisjärgud maksejõuetusmenetluse hierarhias ***I (hääletus)
  
8.20.Käibemaksukohustused teenuste osutamise ja kaupade kaugmüügi puhul * (hääletus)
  
8.21.Halduskoostöö ning maksupettuste vastane võitlus käibemaksu valdkonnas * (hääletus)
  
8.22.Olukord Jeemenis (hääletus)
  
8.23.Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine
 13.Esitatud dokumendid
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungi lõpp
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (157 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) Hääletuste tulemused (80 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1014 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (29 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (58 kb) 
 
Protokoll (244 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (492 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1176 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika