Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 30 d. - Briuselis
 1.Posėdžio pradžia
 2.Neužtikrintų skolos priemonių eiliškumas nemokumo atveju ***I (diskusijos)
 3.Posėdžio atnaujinimas
 4.Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (diskusijos)
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (diskusijų tęsinys)
 7.Pirmininko pareiškimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2017 m. (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.2.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projektas. Mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir atnaujintas įplaukas (nuosavus išteklius ir baudas) (balsavimas)
  8.3.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2018 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.4.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (balsavimas)
  8.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Graikijos paraiška „EGF/2017/003 GR/Attica retail“) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Suomijos paraišką „EGF/2017/005 FI/Retail“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.7.2018 m. biudžeto procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.8.Prašymas atšaukti Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.9.Lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir lėšų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pakeitimai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.10.ES ir Egipto susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Egipto dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.11.ES ir Alžyro susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Alžyro dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.12.ES ir Jordanijos susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Jordanijos dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.13.Čilės, Islandijos ir Bahamų prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.14.Panamos, Urugvajaus, Kolumbijos ir Salvadoro prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.15.San Marino prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.16.Gruzijos ir Pietų Afrikos Respublikos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.17.Pereinamojo laikotarpio priemonės, skirtos 9-ojo TFAS įdiegimo poveikiui mažinti ***I (balsavimas)
  8.18.Priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos ***I (balsavimas)
  8.19.Neužtikrintų skolos priemonių eiliškumas nemokumo atveju ***I (balsavimas)
  8.20.Pridėtinės vertės mokesčio prievolės, taikomos paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis * (balsavimas)
  8.21.Administracinis bendradarbiavimas ir kova su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje * (balsavimas)
  8.22.Padėtis Jemene (balsavimas)
  8.23.Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 12.Asignavimų perkėlimas
 13.Gauti dokumentai
 14.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 15.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 16.Posėdžio pabaiga
 17.Sesijos atidėjimas
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (159 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (60 kb) Balsavimo rezultatai (80 kb) Vardinis balsavimas (1014 kb) 
 
Protokolas (75 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (30 kb) Vardinis balsavimas (54 kb) 
 
Protokolas (253 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (62 kb) Balsavimo rezultatai (494 kb) Vardinis balsavimas (1334 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika