Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
Il-Ħamis, 30 ta' Novembru 2017 - Brussell
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza ***I (dibattitu)
 3.Tkomplija tas-seduta
 4.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità (dibattitu)
 5.Merħba
 6.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità (kumplament tad-dibattitu)
 7.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2017 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2017: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' pagament u impenn f'konformità mat-tbassir aġġornat tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji u multi) (votazzjoni)
  
8.3.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2018 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà (votazzjoni)
  
8.5.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2017/003 GR/Attica retail (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/005 FI/Retail (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.Proċedura baġitarja 2018 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ana Gomes (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.9.Tibdil fir-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u fir-riżorsi għall-investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi u l-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.10.Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Eġittu: il-parteċipazzjoni tal-Eġittu fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.11.Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Alġerija: il-parteċipazzjoni tal-Alġerija fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.12.Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Ġordan: il-parteċipazzjoni UE/Ġordan fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.13.L-adeżjoni taċ-Ċilì, tal-Iżlanda u tal-Bahamas mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.14.L-adeżjoni tal-Panama, tal-Urugwaj, tal-Kolombja u ta’ El Salvador mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.15.L-adeżjoni ta’ San Marino mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.16.L-adeżjoni tal-Georgia u tal-Afrika t’Isfel mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.17.Arranġamenti tranżitorji għall-mitigazzjoni tal-impatt tal-introduzzjoni tal-IFRS 9 ***I (votazzjoni)
  
8.18.L-istabbiliment ta' strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi ***I (votazzjoni)
  
8.19.Il-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza ***I (votazzjoni)
  
8.20.Obbligi tat-taxxa fuq il-valur miżjud għall-provvisti ta' servizzi u għall-bejgħ mill-bogħod ta' prodotti * (votazzjoni)
  
8.21.Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud * (votazzjoni)
  
8.22.Sitwazzjoni fil-Jemen (votazzjoni)
  
8.23.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 12.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 13.Dokumenti mressqa
 14.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 15.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 16.Għeluq tas-seduta
 17.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (161 kb) Reġistru tal-attendenza (60 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (81 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1014 kb) 
 
Minuti (74 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (29 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (55 kb) 
 
Minuti (258 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (508 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1172 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza