Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 30 november 2017 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde ***I (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (debat)
 5.Welkomstwoord
 6.Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (voortzetting van het debat)
 7.Verklaring van de Voorzitter
 8.Stemmingen
  
8.1.Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen en geldboeten) (stemming)
  
8.3.Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting voor 2018 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende uitdagingen met betrekking tot migratie, de instroom van vluchtelingen en veiligheidsdreigingen (stemming)
  
8.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/005 FI/Detailhandel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Begrotingsprocedure 2018 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.9.Wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.10.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Egypte: deelname van Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.11.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Algerije: deelname van Algerije aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.12.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Jordanië: deelname van Jordanië aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.13.Toetreding van Chili, IJsland en de Bahama's tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.14.Toetreding van Panama, Uruguay, Colombia en El Salvador tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.15.Toetreding van San Marino tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.16.Toetreding van Georgië en Zuid-Afrika tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.17.Overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de invoering van IFRS 9 ***I (stemming)
  
8.18.Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede ***I (stemming)
  
8.19.Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde ***I (stemming)
  
8.20.Btw-verplichtingen voor de verlening van diensten en de verkoop van goederen op afstand * (stemming)
  
8.21.Administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van belasting over de toegevoegde waarde * (stemming)
  
8.22.De situatie in Jemen (stemming)
  
8.23.Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten
 12.Kredietoverschrijvingen
 13.Ingekomen stukken
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (160 kb) Presentielijst (60 kb) Stemmingsuitslagen (80 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1014 kb) 
 
Notulen (74 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (29 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (61 kb) 
 
Notulen (255 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (491 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1170 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid