Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Joi, 30 noiembrie 2017 - Bruxelles
 1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență ***I (dezbatere)
 3.Reluarea ședinței
 4.Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (dezbatere)
 5.Urări de bun venit
 6.Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (continuarea dezbaterii)
 7.Declarația Președintelui
 8.Votare
  8.1.Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.2.Proiect de buget rectificativ nr. 6/2017 - Reducerea creditelor de plată și de angajament în conformitate cu previziunile actualizate de cheltuieli și cu actualizarea veniturilor (resurse proprii și amenzi) (vot)
  8.3.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2018 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.4.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (vot)
  8.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/003 GR/Attica retail (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/005 FI/Comerț cu amănuntul (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.7.Procedura bugetară 2018 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.8.Cerere de ridicare a imunității Anei Gomes (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.9.Modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.10.Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Egipt: participarea Egiptului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.11.Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Algeria: participarea Algeriei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.12.Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Iordania: participarea Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.13.Aderarea Republicii Chile, a Republicii Islanda și a Republicii Bahamas la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.14.Aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.15.Aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.16.Aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.17.Aranjamentele tranzitorii pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 ***I (vot)
  8.18.Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace ***I (vot)
  8.19.Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență ***I (vot)
  8.20.Anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță * (vot)
  8.21.Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată * (vot)
  8.22.Situația din Yemen (vot)
  8.23.Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Decizii privind anumite documente
 12.Transferuri de credite
 13.Depunere de documente
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Închiderea lucrărilor ședinței
 17.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (164 kb) Lista de prezenţă (60 kb) Rezultatele voturilor (80 kb) Voturi prin apel nominal (1014 kb) 
 
Proces-verbal (74 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (29 kb) Voturi prin apel nominal (53 kb) 
 
Proces-verbal (252 kb) Lista de prezenţă (63 kb) Rezultatele voturilor (488 kb) Voturi prin apel nominal (1177 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate