Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 30. november 2017 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Razvrstitev nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti ***I (razprava)
 3.Nadaljevanje seje
 4.Izvajanje evropske strategije o invalidnosti (razprava)
 5.Dobrodošlica
 6.Izvajanje evropske strategije o invalidnosti (nadaljevanje razprave)
 7.Izjava predsedujočega
 8.Čas glasovanja
  8.1.Sprostitev varnostne rezerve leta 2017 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Predlog spremembe proračuna št. 6/2017: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti v skladu s posodobljenimi napovedmi odhodkov in posodobljenimi prihodki (iz lastnih sredstev in glob) (glasovanje)
  8.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna za leto 2018 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (glasovanje)
  8.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/003 GR/Attica retail (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/005 FI/Retail (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.7.Proračunski postopek za leto 2018 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.8.Zahteva za odvzem imunitete Ani Gomes (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.9.Sprememba virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.10.Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Egiptom: sodelovanje Egipta v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.11.Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Alžirijo: sodelovanje Alžirije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.12.Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Jordanijo: sodelovanje Jordanije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.13.Pristop Čila, Islandije in Bahamov k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.14.Pristop Paname, Urugvaja, Kolumbije in Salvadorja k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.15.Pristop San Marina k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.16.Pristop Gruzije in Južne Afrike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.17.Prehodna ureditev za zmanjšanje učinka uvedbe MSRP 9 ***I (glasovanje)
  8.18.Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru ***I (glasovanje)
  8.19.Razvrstitev nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti ***I (glasovanje)
  8.20.Obveznosti davka na dodano vrednost za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo * (glasovanje)
  8.21.Upravno sodelovanje in boj proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost * (glasovanje)
  8.22.Razmere v Jemnu (glasovanje)
  8.23.Izvajanje evropske strategije o invalidnosti (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Sklepi o določenih dokumentih
 12.Prerazporeditev sredstev
 13.Predložitev dokumentov
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 15.Datum naslednjih sej
 16.Zaključek seje
 17.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (157 kb) Seznam navzočih (60 kb) Izidi glasovanja (79 kb) Poimensko glasovanje (1014 kb) 
 
Zapisnik (74 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanja (167 kb) Poimensko glasovanje (630 kb) 
 
Zapisnik (245 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (512 kb) Poimensko glasovanje (1536 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov