Seznam 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis - Výsledky hlasování
PDF 508kWORD 31k
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017

 2. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017: snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů a pokut)

 3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018

 4. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami

 5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/003 GR/Attica retail

 6. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/005 FI/Retail

 7. Rozpočtový proces na rok 2018

 8. Žádost, aby byla Ana Gomesová zbavena imunity

 9. Změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce ***I

 10. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Egyptem: účast Egypta na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ***

 11. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Alžírskem: účast Alžírska na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ***

 12. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Jordánskem: účast Jordánska na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ***

 13. Přistoupení Chile, Islandu a Baham k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 *

 14. Přistoupení Panamy, Uruguaye, Kolumbie a Salvadoru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 *

 15. Přistoupení San Marina k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 *

 16. Přistoupení Gruzie a Jižní Afriky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 *

 17. Přechodná opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 ***I

 18. Nástroj přispívající ke stabilitě a míru ***I

 19. Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii ***I

 20. Povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku *

 21. Správní spolupráce a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty *

 22. Situace v Jemenu

 23. Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením
Právní upozornění - Ochrana soukromí