Indiċi 
Minuti
PDF 258kWORD 74k
Il-Ħamis, 30 ta' Novembru 2017 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza ***I (dibattitu)
 3.Tkomplija tas-seduta
 4.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità (dibattitu)
 5.Merħba
 6.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità (kumplament tad-dibattitu)
 7.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2017 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2017: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' pagament u impenn f'konformità mat-tbassir aġġornat tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji u multi) (votazzjoni)
  
8.3.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2018 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà (votazzjoni)
  
8.5.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2017/003 GR/Attica retail (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/005 FI/Retail (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.Proċedura baġitarja 2018 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ana Gomes (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.9.Tibdil fir-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u fir-riżorsi għall-investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi u l-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.10.Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Eġittu: il-parteċipazzjoni tal-Eġittu fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.11.Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Alġerija: il-parteċipazzjoni tal-Alġerija fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.12.Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Ġordan: il-parteċipazzjoni UE/Ġordan fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.13.L-adeżjoni taċ-Ċilì, tal-Iżlanda u tal-Bahamas mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.14.L-adeżjoni tal-Panama, tal-Urugwaj, tal-Kolombja u ta’ El Salvador mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.15.L-adeżjoni ta’ San Marino mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.16.L-adeżjoni tal-Georgia u tal-Afrika t’Isfel mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.17.Arranġamenti tranżitorji għall-mitigazzjoni tal-impatt tal-introduzzjoni tal-IFRS 9 ***I (votazzjoni)
  
8.18.L-istabbiliment ta' strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi ***I (votazzjoni)
  
8.19.Il-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza ***I (votazzjoni)
  
8.20.Obbligi tat-taxxa fuq il-valur miżjud għall-provvisti ta' servizzi u għall-bejgħ mill-bogħod ta' prodotti * (votazzjoni)
  
8.21.Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud * (votazzjoni)
  
8.22.Sitwazzjoni fil-Jemen (votazzjoni)
  
8.23.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 12.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 13.Dokumenti mressqa
 14.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 15.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 16.Għeluq tas-seduta
 17.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Il-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Gunnar Hökmark ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Pedro Silva Pereira f'isem il-Grupp S&D, Brian Hayes f'isem il-Grupp PPE, Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias u Pervenche Berès.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jean-Paul Denanot u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi ta': Jyrki Katainen u Gunnar Hökmark.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.19 tal-Minuti ta' 30.11.2017.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 09.38.)


3. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 09.48.

Intervent ta': Rosa Estaràs Ferragut dwar l-iżvolġiment tas-sessjoni.


4. L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità [2017/2127(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0339/2017)

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Helga Stevens ippreżentat ir-rapport.

Interventi ta': Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Julie Ward (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT) u Marek Plura f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Angelo Ciocca f'isem il-Grupp ENF, u Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat.

(Kumplament tad-dibattitu: punt 6 tal-Minuti ta' 30.11.2017)


5. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzjoni tal-Parlament tar-Repubblika ta' Użbekistan, immexxija mis-Senatur Alisher Kurmanov, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


6. L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità (kumplament tad-dibattitu)

(Bidu tad-dibattitu: punt 4 tal-Minuti ta' 30.11.2017)

Interventi ta': Heinz K. Becker, Agnes Jongerius, Arne Gericke, Morten Løkkegaard, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Tim Aker, Gilles Lebreton, Lampros Fountoulis, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Rolandas Paksas, Dieter-Lebrecht Koch, Brando Benifei, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Csaba Sógor, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman, Biljana Borzan, Lara Comi, Francesc Gambús u Ivica Tolić.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Monika Beňová, Notis Marias, Jiří Maštálka, Lefteris Christoforou, Caterina Chinnici u Nicola Caputo.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Helga Stevens.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.23 tal-Minuti ta' 30.11.2017.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


7. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar l-attentati terroristiċi reċenti fl-Eġittu, u offra l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tal-vittmi u s-solidarjetà f'isem il-Parlament mal-familji tal-vittmi.

Huwa jenfasizza li l-ġlieda kontra t-terroriżmu hija impenn komuni tal-Ewropa u tal-Afrika, kif ġie enfasizzat matul is-Summit bejn l-Unjoni Afrikana u l-UE f'Abidjan.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.

°
° ° °

Intervent ta': Doru-Claudian Frunzulică, dwar il-kommemorazzjonijiet tal-1 ta' Diċembru, festa nazzjonali tar-Rumanija.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


8.1. Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2017 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2017/344 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Marġini ta' Kontinġenza fl-2017 [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jens Geier (A8-0372/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0452)


8.2. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2017: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' pagament u impenn f'konformità mat-tbassir aġġornat tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji u multi) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2017 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn f'konformità mat-tbassir aġġornat tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji u multi) [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jens Geier (A8-0379/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI u EMENDI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0453)


8.3. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2018 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2018 [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0454)


8.4. Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0455)


8.5. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2017/003 GR/Attica retail (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Greċja – EGF/2017/003 GR/Attica retail [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0456)


8.6. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/005 FI/Retail (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Finlandja – EGF/2017/005 FI/Retail) [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0457)


8.7. Proċedura baġitarja 2018 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-test konġunt dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni taħt il-proċedura baġitarja [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni Baġitarja. Rapporteurs: Siegfried Mureşan u Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

TEST KONĠUNT

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0458)

Interventi

Bruno Gollnisch dwar il-proċedura applikabbli għat-talbiet għat-tneħħija tal-immunità tal-Membri u l-votazzjoni li jmiss dwar ir-rapport Laura Ferrara - A8-0363/2017 (il-President fakkar li l-Parlament se jivvota dwar dan).

Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) u Matti Maasikas (President tal-Kunsill), wara l-votazzjoni, dwar il-proċedura baġitarja 2018.

Qabel l-iffirmar tal-baġit għas-sena finanzjarja tal-2018, Il-President għamel id-dikjarazzjoni li ġejja:

"It-test konġunt li kien hemm qbil dwaru fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fit-18 ta' Novembru 2017 ġie approvat kemm mill-Parlament kif ukoll mill-Kunsill. Il-proċedura baġitarja ġiet segwita skont l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-proċedura baġitarja għas-sena finanzjarja 2018 tista' għalhekk titqies bħala mitmuma. Jiena niddikjara li l-baġit tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2018 ġie adottat definittivament."

Il-President ipproċeda bl-iffirmar tal-baġit fil-preżenza ta' Jean Arthuis, President tal-Kumitat BUDG, kif ukoll ta' Siegfried Mureşan, Richard Ashworth u Jens Geier, rapporteurs għall-baġit ġenerali.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President


8.8. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ana Gomes (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ana Gomes [2017/2096(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0459)


8.9. Tibdil fir-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u fir-riżorsi għall-investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi u l-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward it-tibdil fir-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u fir-riżorsi għall-investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi u l-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0460)


8.10. Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Eġittu: il-parteċipazzjoni tal-Eġittu fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0461)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.11. Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Alġerija: il-parteċipazzjoni tal-Alġerija fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Alġerija li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Alġerija fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0462)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.12. Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Ġordan: il-parteċipazzjoni UE/Ġordan fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0463)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.13. L-adeżjoni taċ-Ċilì, tal-Iżlanda u tal-Bahamas mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Rumanija biex taċċetta, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni taċ-Ċilì, tal-Iżlanda u tal-Bahamas mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0464)


8.14. L-adeżjoni tal-Panama, tal-Urugwaj, tal-Kolombja u ta’ El Salvador mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija u r-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Panama, tal-Urugwaj, tal-Kolombja u ta' El Salvador mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0465)


8.15. L-adeżjoni ta’ San Marino mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Kroazja, lin-Netherlands, lill-Portugall u lir-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni ta' San Marino mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0466)


8.16. L-adeżjoni tal-Georgia u tal-Afrika t’Isfel mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lil-Lussemburgu u lir-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Georgia u tal-Afrika t'Isfel mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0467)


8.17. Arranġamenti tranżitorji għall-mitigazzjoni tal-impatt tal-introduzzjoni tal-IFRS 9 ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar il-proporzjon ta' ingranaġġ, il-proporzjon ta' ffinanzjar stabbli nett, rekwiżiti għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, riskju ta' kreditu tal-kontroparti, riskju tas-suq, skoperturi għal kontropartijiet ċentrali, skoperturi għal impriżi ta' investiment kollettiv, skoperturi kbar, rekwiżiti ta' rappurtar u divulgar u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0468)


8.18. L-istabbiliment ta' strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 230/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument li jikkontribwixxi għall-istabbilità u l-paċi [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0469


8.19. Il-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0470)


8.20. Obbligi tat-taxxa fuq il-valur miżjud għall-provvisti ta' servizzi u għall-bejgħ mill-bogħod ta' prodotti * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE u d-Direttiva 2009/132/KE fir-rigward ta' ċerti obbligi tat-taxxa fuq il-valur miżjud għall-provvisti ta' servizzi u għall-bejgħ mill-bogħod ta' prodotti [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2017)0471)


8.21. Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2017)0472)


8.22. Sitwazzjoni fil-Jemen (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 u B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0649/2017

(flok B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 u B8-0655/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis u Daniel Caspar, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Knut Fleckenstein, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis u Maria Lidia Senra Rodríguez, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato u Alyn Smith, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0473)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0656/2017 iddekadiet.)

Interventi

Tunne Kelam ressaq emenda orali għall-premessa M. Aktar minn 40 Membru oġġezzjonaw li titqies din l-emenda orali, din ma nżammitx.


8.23. L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità [2017/2127(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0474)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Siegfried Mureşan u Richard Ashworth - A8-0359/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Jiří Payne, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly u Stanislav Polčák

Rapport Arnaud Danjean - A8-0261/2017
Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly u Stanislav Polčák

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017)
Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Jan Zahradil, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins u Seán Kelly

Rapport Helga Stevens - A8-0339/2017
Alex Mayer, Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil u Notis Marias.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


11. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni għall-irtirar ta' rapport ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat CONT iddeċieda li jirtira r-rapport INI li ġej:

- Kontroll Baġitarju tal-finanzjament ta' NGOs mill-Baġit tal-UE (2015/2345(INI))
opinjoni: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Riferiment lil kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat LIBE

- Rapport Annwali 2016 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi (2017/2216(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: CONT
opinjoni: LIBE

Kumitat AFET

- Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Georġia (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA
opinjoni: AFET

Kumitat CONT

- Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (wara r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Mejju 2017) (2017/2131(INL))
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE
opinjoni: FEMM, AFCO, CULT, CONT


12. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 28/2017 DEC 29/2017 u DEC 30/2017 - Taqsima III - Kummissjoni

Bi qbil mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 28/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017 u DEC 33/2017- Taqsima III - Kummissjoni

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja INF 7/2017 u INF 8/2017

Bi qbil mal-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri V/AB-11/C/17, V/AB-12/C/17, V/AB-13/C/17 u V/AB-14/C/17.


13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 8/2017 - Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 33/2017 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet Nru 2/2017 – Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-Membri, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Salvatore Domenico Pogliese. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar Green Paper dwar l-iżvilupp ta' identità komuni Ewropea (B8-0591/2017)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Konstantinos Papadakis u Sotirios Zarianopoulos. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kumpens immedjat u totali lill-familji tal-klassi tal-ħaddiema, lill-bdiewa b'azjenda agrikola żgħira u medja u lill-impriżi ż-żgħar li ntlaqtu minn diżastri naturali (B8-0592/2017)

irriferut

responsabbli :

REGI

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rifuġji fiskali (B8-0598/2017)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-difiża tal-Insara persegwitati fil-pajjiżi b'maġġoranza Musulmana (B8-0599/2017)

irriferut

responsabbli :

AFET


14. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


15. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 11 sad-data 14 ta' Diċembru 2017.


16. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.43.


17. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Coelho, Crowley, Händel, Karlsson, Lalonde, Matias, Punset

Avviż legali - Politika tal-privatezza