Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 декември 2017 г. - Страсбург

4. Състав на Парламента

Френските компетентни органи съобщиха за избирането на Констанс Льо Грип във френския парламент, считано от 1 декември 2017 г.

Като се има предвид, че в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент, Парламентът, въз основа на член 4, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП, обявява мястото за свободно, считано от 1 декември 2017 г., и уведомява за това съответната държава членка.

Правна информация - Политика за поверителност