Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. december 2017 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning

De kompetente franske myndigheder havde meddelt, at Constance Le Grip var blevet medlem af det franske parlament med virkning fra den 1. december 2017.

Da dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at mandatet var blevet ledigt med virkning fra den 1. december 2017, og underrettede vedkommende medlemsstat herom.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik