Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Constance Le Grip στο γαλλικό κοινοβούλιο με έναρξη ισχύος από την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Το εν λόγω αξίωμα επειδή είναι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4, του Κανονισμού του, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2017 και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου