Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 december 2017 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

De behöriga franska myndigheterna har meddelat att Constance Le Grip har valts till ledamot av det franska parlamentet med verkan från den 1 december 2017.

Då detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 7.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, förklarade parlamentet, i enlighet med artikel 4.4 i arbetsordningen, att platsen var vakant från och med den 1 december 2017 och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy