Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5. Διάταξη των εργασιών
CRE

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειαςdécembre 2017 (614.777/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

- Αίτημα της Ομάδας PPE να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη συζήτηση σχετικά με την αντίρρηση στο σχέδιο της Επιτροπής για τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (B8-0666/2017) (σημείο 66 του ΤΣΗΔ).

Παρεμβαίνει η Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να παραταθεί η συνεδρίαση έως τις δώδεκα τα μεσάνυχτα.

Παρεμβαίνει η Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας PPE να διεξαχθεί η ψηφοφορία σχετικά με την αντίρρηση στο σχέδιο της Επιτροπής την Τετάρτη.

Παρεμβαίνει η Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Παρεμβαίνει ο Knut Fleckenstein (ο Πρόεδρος δηλώνει ότι η εν λόγω συζήτηση θα διεξαχθεί ως τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης της Τρίτης).

- Η έκθεση Lebreton σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza (A8-0398/2017) και η έκθεση Cavada σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle (A8-0397/2017) εγγράφονται στην ώρα των ψηφοφοριών.

Τετάρτη

Κατόπιν διαβουλεύσεως με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση:

Η συζήτηση για την έκθεση Corazza Bildt σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (A8-0368/2017) (σημείο 55 του ΤΣΗΔ) εγγράφεται ως τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση.

Πέμπτη

- Αίτημα της Ομάδας PPE να αναβληθεί για την περίοδο συνόδου του Ιανουαρίου 2018 η συζήτηση σχετικά με τη μείζονος σημασίας επερώτηση με θέμα τη διένεξη ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αλιεία του κάβουρα της Αρκτικής στα νησιά Svalbard (B8-0612/2017) (σημείο 29 του ΤΣΗΔ).

Παρεμβαίνει ο Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου