Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 декември 2017 г. - Страсбург

6. Състав на Парламента

Австрийските, френските и германските компетентни органи съобщиха за избирането на Lukas Mandl, Geoffroy Didier и Michael Detjen за членове на ЕП, считано от 30 ноември 2017 г., 1 декември 2017 г. и 1 януари 2018 г., съответно на мястото на Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip и Jutta Steinruck.

Парламентът отбеляза тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Lukas Mandl, Geoffroy Didier и Michael Detjen заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност