Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. decembra 2017 - Štrasburg

6. Zloženie Parlamentu

Príslušné rakúske, francúzske a nemecké orgány oznámili zvolenie Lukasa Mandla, Geoffroya Didiera a Michaela Detjena za poslanca Európskeho parlamentu s účinnosťou od 30. novembra 2017, 1. decembra 2017 a 1. januára 2018, pričom nahradili Elisabethu Köstingerovú, Constance Le Gripovú a Juttu Steinruckovú.

Parlament vzal ich zvolenie na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Lukas Mandl, Geoffroy Didier a Michael Detjen miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia