Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 декември 2017 г. - Страсбург

8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните искания за назначаване:

комисия ENVI: Lukas Mandl на мястото на Norbert Lins

комисия AGRI: Norbert Lins

комисия FEMM: Heinz K. Becker

комисия PETI: Lukas Mandl на мястото на Heinz K. Becker

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и Косово: Lukas Mandl на мястото на Claudia Schmidt

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия : Claudia Schmidt

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Claudia Schmidt

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност