Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 december 2017 - Straatsburg

8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: Lukas Mandl in plaats van Norbert Lins

Commissie AGRI: Norbert Lins

Commissie FEMM: Heinz K. Becker

Commissie PETI: Lukas Mandl in plaats van Heinz K. Becker

Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië-Herzegovina en Kosovo: Lukas Mandl in plaats van Claudia Schmidt

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië: Claudia Schmidt

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Claudia Schmidt

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid