Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 11. prosinca 2017. - Strasbourg

9. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je objavio da je od Kluba zastupnika Verts/ALE-a i nekolicine zastupnika koji dosežu srednji prag primio zahtjev za glasovanje o odluci Odbora JURI međuinstitucijske pregovore najavljene u zapisniku od 29. studenog 2017.(točka 8 zapisnika od 29.11.2017.).

Glasovanje će se održati sutra u skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.

Predsjednik je priopćio da od zastupnika ili kubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag nije primio zahtjev u vezi s drugim odlukama o stupanju u međuinstitucijske pregovore koje su objavljene u zapisniku od srijede 29. studenog 2017. (točka 8 zapisnika od 29.11.2017.).

Odbori CULT, AFCO i IMCO/JURI mogli su stoga započeti pregovore nakon isteka roka utvrđenog člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.

°
° ° °

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor IMCO, na osnovi izvješća i Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i utvrđivanju postupka obavješćivanja u okviru sustava ovlašćivanja i zahtjeva u vezi s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Izvjestitelj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Odbor IMCO, na osnovi izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- Odbor ECON i LIBE, na osnovi izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Izvjestitelji: Mady Delvaux i Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći sutra, u utorak 12. prosinca, da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti